خانه / صوت / رمضان

رمضان

سیره رفتاری پیامبر اعظم (ص) در قرآن (بخش دوم) | رمضان ۱۳۸۵

“سیره رفتاری پیامبر اعظم (ص) در قرآن (بخش دوم)” موضوع سخنرانی استاد حاج مهدی قاسمی می باشد که در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۸۵ در مسجد همت تجریش ایراد شده است. با توجه به امکانات موجود در آن سال ها ، کیفیت فایل ها چندان مطلوب نبود. گروه فنی منعم پس از …

ادامه نوشته »

سیره رفتاری پیامبر اعظم (ص) در قرآن (بخش اول) | رمضان ۱۳۸۵

“سیره رفتاری پیامبر اعظم (ص) در قرآن (بخش اول)” موضوع سخنرانی استاد حاج مهدی قاسمی می باشد که در ماه مبارک رمضان سال ۱۳۸۵ در مسجد همت تجریش ایراد شده است. با توجه به امکانات موجود در آن سال ها ، کیفیت فایل ها چندان مطلوب نبود. گروه فنی منعم پس از …

ادامه نوشته »

سخنرانی و احیای شب های قدر | رمضان ۱۳۸۷

مجموعه حاضر سخنرانی و احیای شب های قدر می باشد که توسط استاد حاج مهدی قاسمی در شب های ۱۹ ، ۲۱ و ۲۳ ماه مبارک رمضان سال ۱۳۸۷ در حسینیه حصار بوعلی شمیران ایراد شده است. با توجه به امکانات موجود در آن سال ها ، کیفیت فایل ها چندان مطلوب نبود. گروه …

ادامه نوشته »