خانه / صوت / سایر ایام

سایر ایام

عید غدیر

“عید غدیر” موضوع سخنرانی استاد حاج مهدی قاسمی می باشد که در سال های مختلف در ایام دهه ولایت ایراد شده است. با توجه به امکانات موجود در هیئت ها ، ممکن است کیفیت فایل ها چندان مطلوب نباشد. گروه فنی منعم پس از چندین بار بررسی فایل ها تا جای …

ادامه نوشته »

میلاد حضرت زینب (س)

“میلاد حضرت زینب (س)” مجموعه سخنرانی استاد حاج مهدی قاسمی می باشد که در سال های مختلف در ایام میلاد حضرت زینب (س) ایراد شده است. با توجه به امکانات موجود در هیئت ها ، ممکن است کیفیت فایل ها چندان مطلوب نباشد. گروه فنی منعم پس از چندین بار بررسی فایل …

ادامه نوشته »

میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)

“میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)” مجموعه سخنرانی استاد حاج مهدی قاسمی می باشد که در سال های مختلف در ایام میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) ایراد شده است. با توجه به امکانات موجود در هیئت ها ، ممکن است کیفیت فایل ها چندان مطلوب نباشد. گروه فنی منعم …

ادامه نوشته »

شهادت امام حسن عسکری (ع)

“شهادت امام حسن عسکری (ع)” موضوع سخنرانی استاد حاج مهدی قاسمی می باشد که در سال های مختلف در ایام شهادت امام حسن عسکری (ع) ایراد شده است. با توجه به امکانات موجود در هیئت ها ، ممکن است کیفیت فایل ها چندان مطلوب نباشد. گروه فنی منعم پس از چندین بار …

ادامه نوشته »